Welkom Thuis

Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Welkom op dit Sociaal en Maatschappelijk Terrein. U treft hier informatie m.b.t. beleidsvorming rondom Wmo en Jeugdzorg. Doel is om staat of gemeente waarvan beleid en handelen wordt onderzocht, te helpen beleidsvorming te verbeteren, goede voorbeelden na te volgen en vastgestelde normen en beginselen na te leven.

Een deugdelijk Kwaliteitsbeleid in de Wmo is onderdeel van de regeringsvorm binnen een democratische rechtsstaat en draagt zorg voor de toetsing en borging voor de kwaliteit ervan.

Voor allen en door allen mogelijk gemaakt!

M.b.t. bescherming van de rechten van de mensen en de bevordering daarvan hebben niet alleen nationale en decentrale overheden te maken met de wet- en regelgeving, ook maatschappelijke organisaties kunnen direct te maken krijgen met een groot aantal beginselen. De dienstverlener neemt immers de taak op zich, de taak van de overheid te vergemakkelijken. Hij of zij adviseert haar.

Partijen stellen zich ten doel met alle passende middelen, zowel op nationaal als internationaal terrein, zodanige voorwaarden te scheppen dat de vastgestelde rechten en beginselen daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. (Internationaal) Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt in dat zowel het individu als een fundamentele maatschappelijke eenheid in elke levensfase of ontwikkelingsfase de ruimte van vrijheid, veiligheid en recht heeft. Dusdanig dat het duurzame en inclusieve groei bevordert.