Rijks Dienstverlening

Opzeggen vertrouwen in de rechtsstaat

Zoals velen weten hebben de activiteiten van de Nederlandse overheid, dienst- en hulpverleners gedurende de Tweede Wereldoorlog geleidt tot ernstige misdrijven.

Klakkeloos worden de instructies (werkopdrachten) uitgevoerd!

Al leg ik op dit moment leiderschap bloot dat jarenlang schuilging achter een ondoorzichtig keten, waarvan de activiteiten leiden tot misdrijven (waarvan kinderhandel), ook de officier van justitie kijkt de andere kant op. Sterker nog: de hulpofficier beroept zich op een mandaat of de discretionaire ruimte (beslissingsvrijheid) zonder de zaak nader aan te horen of te onderzoeken.

Zelfs de directeur-bestuurder (aanbieder Wmo) wil niet weten hoe hij aan het geld of de bedrijfsresultaten komt en toont een gebrekkig geweten. Wel maakt hij de cliënt tot zwart schaap om zichzelf vrij te pleiten. De activiteiten van de teamleider zijn echter oorzaak van vrouwenhandel maar leiden ook tot een (nieuwe) vorm van ballingschap. De rechter wijst ‘levenslang’ af, maar stemt voorlopig wel in met 6 maanden, dat op kan lopen tot 2 jaar (doelstelling GGD Rotterdam Rijnmond).

Private-instellingen (zorgleveranciers) maken gebruik van de bestaande macht om mensen te ‘knechten’ of te ‘onderdrukken’ en maken misbruik van de voorziening die de wetgever verstrekt. Ook de Wmo-adviseur die de Inkoop en Aankoop regelt, luistert niet naar de burger of cliënt, maar is ongevoelig voor elk argument. Gedupeerden moeten de ‘schade’ betalen en worden jarenlang uitgebuit, zonder kans op herstel en/of verhaal.

Politici, gemandateerde ambtenaren, godsdienstige, humanisten, socialisten, het is overwegend één pot nat …

Ik heb op deze wijze, gezien het huidige proces, geen vertrouwen in het Rijk of de ambtenaar, Majesteit! Kinderhandel en misdrijven tegen de mensheid zijn voor hun niet onoverkoombaar, maar klokkenluiders en verzetsstrijders worden ‘opgeruimd’.

Bemoeizorg vormt op deze wijze (doen en nalaten – verwijtbaar gedrag) een ernstige bedreiging voor tientallen of honderden huishoudens en de samenleving; het is een verdienmodel!

*Ook beleid en handelen van (gemandateerde) ambtenaren (verwijtbaar gedrag) vormt een ernstige bedreiging voor vele inwoners van Rotterdam. Ook de rechterlijke macht is (ten dele) te vergelijken met een Wolf in schaapskleren.