Categorieën
(i)mvo

Daden van Terreur

Stuurlieden zonder richtingsgevoel; de maatschappelijke organisatie Rotterdam ligt er stuurloos en haveloos bij …

De overheidsfunctionaris of beveiliger vindt dat ik persoonlijk word tegen de baliemedewerkster, maar door als één blok tegenover mij op te treden, is er dan geen sprake van terreur? Duidelijk is dat weer sprake is van eenzijdige dwaling, hierdoor worden veel burgers onvoldoende of geheel niet ondersteund. Het is de cultuur van werken, zonder na te denken over de consequenties, zonder een oor te hebben voor de burger. Het zijn ‘volgers’ en geen goede stuurlieden.

Uit een onderzoek dat in 2013 is gevoerd is gebleken dat klachtprocedures en overige dienstverlening tekortschiet, dusdanig dat de effectieve rechtsbescherming in het geding is. Dit leidt tot een verzuimdelict.

De rechtsstaat is op drift geraakt; van koers af ….

Ook nu wijzen de onderdelen naar elkaar, maar net als in het onderzoek naar voren kwam, ontbreekt het aan een betrouwbare samenwerking, zodanig dat dit leidt tot de aantasting van effectieve rechtsbescherming van de burger (door collectief verzuim). Al jaren wordt subsidie gestoken in de bevordering van maatschappelijke voorwaarden en de versterking van de rechtsstaat, maar de burger is het geld kwijt, en zijn toekomst.

Niet alleen in de vorige eeuw werd het overduidelijk dat de overheid (uiteindelijk) samenwerkte met dieven en moordenaars, met de bezetter of een vreemde mogendheid, maar 26 eeuwen terug zijn ook vergelijkbare situaties bekend. Het is van alle eeuwen. Kortom: de (decentrale) overheid maakt zich ook in deze eeuw (in toenemende mate) schuldig aan criminele activiteiten, of kijkt weg en verduistert de zaak.

Ik vrees dat in de huidige situatie, waarin daadkrachtig optreden tegen deze criminele activiteiten uitblijft, maar een ieder naar de ander (door)verwijst, de misdrijven tegen de bevolking zullen toenemen.

Heeft Rotterdam 5 jaar van terreur nodig, om tot inzicht en ommekeer te komen?