Categorieën
(i)mvo

Een overspelig geslacht

Ruim 10 jaar geleden had ik al geen vertrouwen in de dienstverlening waarvan de GGD en de GGZ. Uit het onderzoek (Advies 87)van de Adviesraad Internationale Vraagstukken blijkt ook het vermoeden van zwendel.

De vraag rijst of bonafide organisaties wel bestaansrecht hebben, gelet op de huidige politieke en juridische cultuur, een gebrek aan ethische waarden en (zakelijk) fatsoen. Dit doet mij denken aan een zittend heerser als Seyss-Inquart of de bezettingstijd.

Ik heb op redelijke gronden gebaseerd vermoeden géén enkele (maatschappelijke) dienstverlener meer te vertrouwen, daar deze afhankelijk is van diezelfde overheid vanwege eenzelfde subsidiepotje. Ook christelijke instellingen verzetten zich niet, maar zijn omgekocht. Deze ‘omkoping’ of gebrek aan (zakelijk) fatsoen (integriteit) wordt in de oudheid omschreven als ‘overspel’. Bij deze figuur van ‘overspel’ moet men denken aan een onbetrouwbare overheid, roekeloos en zonder voldoende aandacht voor de samenleving. Het spreekt dan ook van ‘verraad’ als oplichting en volksverlakkerij.

Met de huidige minister Hugo de Jonge op Volksgezondheid, Welzijn en Sport heb ik ook geen vertrouwen meer in de toekomst van dit Departement en de Volksgezondheid. Ik kan mij indenken dat voormalig minister Bruno Bruins onwel werd van de mate van zwendel! Dat hij vertrekt levert dat ik ook mijn vertrouwen in minister-president Mark Rutte opzeg.