Categorieën
(i)mvo

Het “Onze Vader”

Mijn Mail van 6 juli 2020 aan de eenhoofdige directeur-bestuurder:

Geachte Zorgaanbieder,

Dertig dagen hadden de ambtenaren nodig om een aanslag tegen Daniël te doen slagen. De hoogste bestuursrechter was door de wet gebonden. Bekend is dat er in het staatsrecht niet eerst een bepaalde gewoonte hoeft te bestaan, alvorens uit de praktijk een bepaalde rechtsregel mag worden afgeleid. 

“Controlekwesties of taken niet willen delen”

Denk ook aan de Wijkteams in Jeremia 5; al hebben alle dezelfde “Vader” of “leerschool”, de integriteit kan ter discussie komen te staan. De Raad van State (ECLI:NL:RVS:2019:1778) heeft vrij recent een uitleggende uitspraak gedaan over het vertrouwensbeginsel. Het vertrouwensbeginsel houdt in dat een burger mag vertrouwen dat de overheid een toezegging of belofte nakomt.

Niet alleen in Jesaja 10 komt beleid of regelgeving dat niet aansluit op algemene rechtsbeginselen in opspraak, maar ook in Jakobus 2 is sprake van een “tweeërlei efa”. Tweeerlei weegsteen, tweeerlei efa is den HEERE een gruwel, ja die beide. Controlekwesties en zaken niet willen delen levert het vermoeden van fraude op. 

Wat wordt het, definitief?