Categorieën
(i)mvo

Hypocrisie

Vae victis

Op 5 augustus 2020 wordt de hypocrisie van de bevolking weer eens bewezen: daar waar een groen bord een mondkap vereist en gister de meerderheid duidelijk zonder mondkap liep, is het beeld geheel omgedraaid.

DE WIL VAN HET VOLK?

Opmerkelijk is dat de profeet Jesaja in de 6e of 7e eeuw V.C. de gevolgen van een gebrek aan rechtsstaat en hypocrisie beschrijft. In het Europa van de vorige eeuw leidde dit tot de Proeftuinen van Joseph Mengele, die op de loonlijst van Bayern AG stond. Was ook een juridisch medewerker en politicius als Arthur Seyss-Inquart in eerste instantie een gematigde volger, later werd ook hij steeds radicaler.

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben ook private instellingen meer macht. Niet alleen gaat veel subsidie naar deze instellingen die het minder nauw nemen met de rechten en belangen van de burger, die van Rijkswege gedirigeerd wordt, ook Burgemeester en wethouders spannen samen met deze Rijksinstelling en doen inbreuk op het Gelijkwaardigheidsbeginsel.

Het Europa van nu is niet het Europa of de dag waarin ik werd geboren. Wij zijn 50 jaar verder en er wordt aangestuurd op een rampzalig evenement, maar verzet of tegenwicht ontbreekt.

In de oudheid zei men dat men niet twee heren kan dien: Je kunt niet God en de Mammon dienen. Vandaag de dag ontbreekt common-sense in de directie- en bestuurskamers, ook is het niet bespreekbaar met een zittende heerser.

Meer dan ooit rijst de vraag: “welk maatschappelijk effect streven we met elkaar na?” Ook de profeet Ezechiël getuigt van verlaging van kwaliteit van organisatiedoelen als effect op de onrechtvaardige verrijiking van een zittend heerser met de mensen die daar macht en status aan ontlenen. Ook een vermeende christelijke identiteit wordt als ‘charme’ aangewend als saus om de ‘bittere pil’ erdoorheen gedrukt te krijgen …

Vae victis is Latin for “woe to the vanquished“, or “woe to the conquered“. Het betekent dat de verslagene (van geest) volledig aan de ‘gendade’ of ‘barmhartigheid’ van de overwinnaar wordt overgeleverd.