Categorieën
(i)mvo

Ontbreken van visie

Hoe is het gesteld met bedrijfsvoering en bedrijfsvoeringsprocessen en dienstverlening en dienstverleningsprocessen in het Koninkrijk? Dit is te lezen in Advies 87 van de AIV: zeer zwak en kwetsbaar.

Uit Kwaliteitsbeleid in de Wmo blijkt de implementatie van QA en QC om processen, producten en/of diensten te optimaliseren, maar gebeurt dit? Allereerst zal visie ontwikkelt moeten worden, maar dat ontbreekt, ook is sprake van een ‘fundamenteler verschil in visie’.

De absurditeit van topmannen (en vrouwen) brengt staat en samenleving tot de afgrond!