Categorieën
(i)mvo

Openbaar Ministerie

In het bericht dat ik van de officier van justitie ontving op 18 mei jl. blijkt dat hij of zij in de kern van mijn boodschap leest dat Rotterdammers gebukt gaan onder rechteloosheid en bestuurlijke nalatigheid.

Behalve dat het Openbaar Ministerie mij via de woordvoerder laat weten geen bevoegdheid te hebben, blijkt verdere bestuurlijke nalatigheid.

Rechterlijke controle, in het bijzonder op gezagsdragers, vormt immers de kern van het openbaar bestuur. Verzuimt is, rechtsregels vast te stellen en/of te handhaven aangaande het beleid in de Wmo …

http://www.leszw.info/leven-in-ballingschap/ Gebukt gaand onder rechteloosheid en bestuurlijke nalatigheid! Dit heeft slecht of zelfs ontsporend leiderschap tot gevolg …