Categorieën
(i)mvo

Undercoverstrategie

“Ontwikkeling en groei is met klotsende oksels, bonzend hart en knikkende knieën doen wat je niet durft.” – Anomiem

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Door beleid en handelen vanuit het Rijk ontstaan situaties of ontstaat een casus waarin “waarheidsvinding nog niet zo wordt toegepast
als de wet dit vereist”, vaak met als gevolg een existentiële crisis waarmee het individu of een gezin verder moeten leven.

Te denken valt aan het onterechte en onnodige verlies van een kind. De oorzaak hiervan kan mede liggen in het feit dat een Rijksambtenaar of een andere medewerker zich schuldig maakt aan plichtsverzuim, de kantjes ervan afloopt of een strafbaar feit begaat.

Bij huisuitzetting en ontruiming valt te denken aan Bedrieglijke Bankbreuk. We spreken van de figuur van ‘Bedrieglijke Bankbreuk’ wanneer sprake is van opzettelijke of bedrieglijke handelingen of nalatigheden. De huiszetting en ontruiming of faillissement is niet het gevolg van een tegenslag of een ongelukkige gang van zaken maar een gevolg van onrechtmatige daden. Bijvoorbeeld door dat de Rijksoverheid inbreuk doet op het evenredigheidsbeginsel.

Te denken valt aan fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit binnen de uitvoerende diensten van één ministerie of meerdere ministeries of het gemeentelijk bedrijf of een combinatie daarvan.