Categorieën
(i)mvo

“Waarheidsvinding”

Wmo Fraude of Aanslag tegen het Rijk? De Feiten onder ogen (Durven) Zien!

Heden de 7e juli 2020 ben ik in bijstaan van een hulpofficier van justitie met een mandaat van de burgemeester (A. Aboutaleb) uit huis geplaatst. Althans, zo wordt mij voorgehouden. Al is er sprake van tussenkomst van een rechter, toch voldoet het beleid en handelen niet aan algemene rechtsbeginselen. U moet bedenken dat dit ook tijdens en in aanloop naar de Tweede Wereldoorlog het geval was.

(I)MVO – Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen!

De Maatschappelijke Dienst sluit mensen in, in ‘opvang’ dat hoofdzakelijk of doorgaans voor onbepaalde tijd, door administratieve handelingen, zonder tussenkomst van een rechtbank en rechtshulp en zonder enig recht op inspraak. Hier wordt de burger sociaal geïsoleerd, ‘van huis’ of zonder recht op een ‘thuis’ en psychisch en/of fysiek gebroken. Gedwee maken of demoraliseren is een vorm van terreur.

Mr. F. (Frits) Korthals Haltes of de AIV stelde al in 2013 vast dat rechtsgangen, klachtprocedures en andere vormen van toezicht niet voldoende zijn. Beslissend is de cultuur van werken bij overheidsinstanties en functionarissen die in de rechtsstaat een sleutelrol vervullen.

Niet alleen speelt nu de mandaat van de burgemeester parten, al eerder, in 2015, was bij de Stichting Havensteder de inspraak van een vrouw met islamitische achtergrond bepalend of beslissend. Men moet denken aan fraude, uitbuiting of georganiseerde criminaliteit binnen de keten van werk & inkomen (arbeidsuitbuiting, mensensmokkel en grootschalige fraude op het terrein van de sociale zekerheid) of uitholling van sociale zekerheden. Zo komen Syriërs bijvoorbeeld wel gemakkelijk aan werk en (betaalbare) huisvesting.

Ook bij het Juridisch Loket betrap ik een vrouw met een islamitische achtergrond of aanhang op ‘leugenachtige taal’ en wordt mij vervolgens volgens door de directeur een jaar lang een verbod opgelegd. Ik mag géén enkel pand bezoeken.

Van belang is ook om naar het staatsrecht te kijken:

Anders dan in het privaatrecht kan de rechtsovertuiging veranderen op grond van één concrete gebeurtenis, en dat komt omdat niet het gedrag van vele burgers de praktijk vestigt, maar de betrokken overheidsorganen zelf door hun handelen en de daaraan ten grondslag liggende (rechts)overtuiging die de ongeschreven rechtsregel tot stand laten komen.

Al met al lijkt dit verdacht veel op activiteiten die ons doen denken aan de dagen kort voor de Tweede Wereldoorlog. Lees ook mijn artikel Aanslag tegen het Rijk. Het is een staatsmisdrijf. Wanneer we spreken van een aanslag tegen de staat dan wordt met ondernomen niet gedoeld op een vorm van voorbedachte rade.

Hoogachtend, De Editor