‘Inspecteur-Generaal’

De ontmanteling van een netwerk, de aanpak van de corrupte maatschappelijke organisatie

Voorgeschiedenis:

In 1998 onderging de heer L. Speelman, één van de bedenkers van LESZW, een keuring voor straaljagerpiloot. Aangaande het hoogste veiligheidsniveau – A-status – is het veiligheidsonderzoek voor deze functies uitgebreider. Voor deze functie werd hij afgewezen/bedankt, nog diezelfde dag, waarop een voorstel tot officier.

In 1990 volgde hij de School Reserve Officieren Kader Infanterie. Na de opleiding voor ‘verkenning’ en ‘tankcommandant’ ( lichte pantservoertuigen (Infanterie)) werd hij ingedeeld bij een Infanterie Bewakingscompagnie (IBC). 

Bij het Regiment van Heutz zijn ook jongemannen met (lichte) psychosociale problematiek ingedeeld. Een goede structuur en management zijn de belangrijkste factoren in het scheppen van een gezondere bedrijfscultuur, waardoor ook het koren en het kaf gescheiden worden. 

Aanpak / Plan

Crisismanagement of crisisbeheersing is waartoe de crisismanager in staat is. Als persoon, aangewezen op ondersteuning van of toegevoegd aan het Concern Maatschappelijke Ontwikkelingen gemeente Rotterdam heeft de Rotterdammer rechten, maar ook plichten (en bevoegdheid). Het laatst bekende (management-) niveau van de heer L. Speelman is kolonel (2005). De hoofdofficier zit daarmee op het werkniveau of qua arbeidscapaciteit op die van een inspecteur-generaal. 

Uit het Kwaliteitsbeleid in de Wmo (MO Visie) en het bepaalde of gegeven in het Ondersteuningsplan blijkt ‘de aanvaarde macht van een (rechts)persoon’, de heer L. Speelman. Deze oefent dus gezag uit! En aangezien de grondslag van statelijk gezag in het recht wordt gelegd en waarin de uitoefening van dit gezag in al zijn verschijningsvormen onder de heerschappij van het recht wordt geplaatst, kan de aanslag die gericht is tegen de heer L. Speelman ook worden uitgelegd als een aanslag tegen de staat, de veiligheid van de staat of de integriteit van de staat (of grondgebied).

Verder dan de opsporing, gaat zijn bevoegdheid niet. Nu dader(s) en delict(en) en andere problematiek en verborgen financiën in beeld zijn, worden vervolgstappen ondernomen.

Getekend, een ‘Generaal